Bố tiền đạo Anh Đức dự đoán Việt Nam sẽ chiến thắng

Ông Nguyễn Bảy, cha cầu thủ Nguyễn Anh Đức.
Ông Nguyễn Bảy, cha cầu thủ Nguyễn Anh Đức.
Ông Nguyễn Bảy, cha cầu thủ Nguyễn Anh Đức.
Lên top