Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Quốc phòng tặng thưởng Hoàng Xuân Vinh 50 triệu đồng