Bổ nhiệm Pirlo, Juventus chọn chơi trò “đỏ đen”?

Kinh nghiệm huấn luyện của Andrea Pirlo chỉ là con số không. Ảnh: Sports Illustrated
Kinh nghiệm huấn luyện của Andrea Pirlo chỉ là con số không. Ảnh: Sports Illustrated
Kinh nghiệm huấn luyện của Andrea Pirlo chỉ là con số không. Ảnh: Sports Illustrated
Lên top