Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BLV vạ miệng vì ví VĐV Trung Quốc là “lợn chết”