Billiard Snooker Việt Nam: Cám cảnh diện “hộ nghèo”

Billiard Snooker Việt Nam cần sớm thành lập Liên đoàn. Ảnh: Minh Đăng
Billiard Snooker Việt Nam cần sớm thành lập Liên đoàn. Ảnh: Minh Đăng
Billiard Snooker Việt Nam cần sớm thành lập Liên đoàn. Ảnh: Minh Đăng
Lên top