"Biển người màu tím" tiễn đưa Davide Astori

Ảnh: AP.
Ảnh: AP.