Bịa chuyện bị cướp tại Rio, Ryan Lochte "ăn đòn đủ"