Bị "lính mới" đấm như búa bổ, nhà vô địch WBO liêu xiêu ôm dây thừng

Alvarez hạ bệ nhà vô địch WBO với cú móc trái như búa bổ.
Alvarez hạ bệ nhà vô địch WBO với cú móc trái như búa bổ.
Alvarez hạ bệ nhà vô địch WBO với cú móc trái như búa bổ.
Lên top