Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Những thế giới chúng ta sẻ chia

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi, bắt đầu bằng màn pháo hoa. Ảnh: AFP
Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi, bắt đầu bằng màn pháo hoa. Ảnh: AFP
Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi, bắt đầu bằng màn pháo hoa. Ảnh: AFP
Lên top