Bế mạc Kansai Paint Cup 2016: Đến Dennis Irwin cũng ấn tượng và thán phục