Bayern Munich - Arsenal: “Pháo thủ” có đi vào lối mòn?