Bayern giải mã hiện tượng “Leicester phiên bản Nga“