Bầu Tú nhường ghế Trưởng giải V.League 2019 cho ông Nguyễn Trọng Hoài

Ông Trần Anh Tú bất ngờ rút khỏi ghế Trưởng ban điều hành V.League khi mà mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Ảnh: VPF
Ông Trần Anh Tú bất ngờ rút khỏi ghế Trưởng ban điều hành V.League khi mà mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Ảnh: VPF
Ông Trần Anh Tú bất ngờ rút khỏi ghế Trưởng ban điều hành V.League khi mà mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Ảnh: VPF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top