Bầu Tú mong được bầu Đức và bầu Thắng tôn trọng

Bầu Tú đã có những chia sẻ thẳng thắn vào báo chí sau khi mình tiếp tục được tín nhiệm để giữ chức TGĐ VPF. Ảnh: TL
Bầu Tú đã có những chia sẻ thẳng thắn vào báo chí sau khi mình tiếp tục được tín nhiệm để giữ chức TGĐ VPF. Ảnh: TL
Bầu Tú đã có những chia sẻ thẳng thắn vào báo chí sau khi mình tiếp tục được tín nhiệm để giữ chức TGĐ VPF. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM