Bầu Tú giải thích việc mua xe, thuê nhà cho “sếp” VPF

Bầu Tú giải thích chuyện mua xe là để phục vụ công việc. Ảnh: H.A
Bầu Tú giải thích chuyện mua xe là để phục vụ công việc. Ảnh: H.A
Bầu Tú giải thích chuyện mua xe là để phục vụ công việc. Ảnh: H.A
Lên top