Bầu Tú futsal có thể thay thế cả vị trí của bầu Đức

Ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực VFF phụ trách futsal. Ảnh: Bóng đá Việt Nam
Ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực VFF phụ trách futsal. Ảnh: Bóng đá Việt Nam