Bầu Kiên, bầu Đức và những phát ngôn... “chấn hưng bóng đá”

Bộ sậu lãnh đạo VFF và HLV Hữu Thắng. Ảnh: Đ.Đ
Bộ sậu lãnh đạo VFF và HLV Hữu Thắng. Ảnh: Đ.Đ