Bầu Đức ủng hộ thay đổi Ban kỷ luật VFF

Bầu Đức ủng hộ việc thay đổi Ban kỷ luật VFF. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức ủng hộ việc thay đổi Ban kỷ luật VFF. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức ủng hộ việc thay đổi Ban kỷ luật VFF. Ảnh: Đ.T