Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học

Bầu Đức thẳng thừng từ chối cuộc họp với Bộ VH, TT&DL vì nhiều lí do khác nhau. Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức thẳng thừng từ chối cuộc họp với Bộ VH, TT&DL vì nhiều lí do khác nhau. Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức thẳng thừng từ chối cuộc họp với Bộ VH, TT&DL vì nhiều lí do khác nhau. Ảnh: Đ.Đ