Bầu Đức: “Nên loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên”

Bầu Đức cho rằng cần loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên, không cho trọng tài này cầm còi nữa. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức cho rằng cần loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên, không cho trọng tài này cầm còi nữa. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức cho rằng cần loại vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên, không cho trọng tài này cầm còi nữa. Ảnh: Đ.T
Lên top