Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bầu Đức làm căng, HAGL sẵn sàng bỏ V.League

Bầu Đức tuyên bố sẽ cho HAGL nghỉ chơi V.,League?
Bầu Đức tuyên bố sẽ cho HAGL nghỉ chơi V.,League?