Bầu Đức làm căng, HAGL sẵn sàng bỏ V.League

Bầu Đức tuyên bố sẽ cho HAGL nghỉ chơi V.,League?
Bầu Đức tuyên bố sẽ cho HAGL nghỉ chơi V.,League?