Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

Bầu Đức có công khi U23 Việt Nam "làm nên lịch sử". Ảnh: H.A
Bầu Đức có công khi U23 Việt Nam "làm nên lịch sử". Ảnh: H.A
Bầu Đức có công khi U23 Việt Nam "làm nên lịch sử". Ảnh: H.A
Lên top