Bầu Đức, Công Vinh và chuyện phản ứng trọng tài

Bầu Đức và Công Vinh đều đã có phản ứng gay gắt về công tác trọng tài V.League. Ảnh: TL
Bầu Đức và Công Vinh đều đã có phản ứng gay gắt về công tác trọng tài V.League. Ảnh: TL
Bầu Đức và Công Vinh đều đã có phản ứng gay gắt về công tác trọng tài V.League. Ảnh: TL
Lên top