Bầu Đức có vui không?

Niềm vui của Hà Nội, nỗi buồn HAGL. Ảnh: Hữu Phạm
Niềm vui của Hà Nội, nỗi buồn HAGL. Ảnh: Hữu Phạm
Niềm vui của Hà Nội, nỗi buồn HAGL. Ảnh: Hữu Phạm
Lên top