Bầu Đức, bầu Tú và đại hội VFF

Bầu Tú, Bầu Đức. Ảnh: HD-HT
Bầu Tú, Bầu Đức. Ảnh: HD-HT
Bầu Tú, Bầu Đức. Ảnh: HD-HT
Lên top