Bầu Đức, bầu Thắng và thời của “Gạch – Gỗ”

Bầu Đức, Bầu Thắng là những người tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Ảnh: TL
Bầu Đức, Bầu Thắng là những người tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Ảnh: TL