Bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải… tìm “nhân tài” từ giải sinh viên

Bầu Đức, bầu Thắng cùng các ông bầu tâm huyết khác tiếp tục chung tay để tổ chức SV-League 2021. Ảnh: Quốc Thông
Bầu Đức, bầu Thắng cùng các ông bầu tâm huyết khác tiếp tục chung tay để tổ chức SV-League 2021. Ảnh: Quốc Thông
Bầu Đức, bầu Thắng cùng các ông bầu tâm huyết khác tiếp tục chung tay để tổ chức SV-League 2021. Ảnh: Quốc Thông
Lên top