Bầu Đức bất ngờ cho Hải Phòng mượn quân Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn 2 cầu thủ. Ảnh: FBNV
Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn 2 cầu thủ. Ảnh: FBNV
Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn 2 cầu thủ. Ảnh: FBNV
Lên top