“Bầu” Đệ: Tôi điều hành Tập đoàn Hợp Lực còn dễ hơn quản lý đội bóng

“Bầu” Đệ. Ảnh: H.A
“Bầu” Đệ. Ảnh: H.A
“Bầu” Đệ. Ảnh: H.A
Lên top