"Bầu" Đệ nói gì về việc Chủ tịch Thanh Hoá yêu cầu ông rút đơn đã gửi VFF?

"Bầu" Đệ. Ảnh: Xuân Hùng
"Bầu" Đệ. Ảnh: Xuân Hùng
"Bầu" Đệ. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top