Bầu Bình: “Ông Shimoda, ông Thành thực hiện 2 sứ mệnh khác nhau”

Lên top