Bất ngờ chiến thuật tuyển Saudi Arabia dùng để đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Saudi Arabia lộ sa bàn chiến thuật đấu tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Đội tuyển Saudi Arabia lộ sa bàn chiến thuật đấu tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Đội tuyển Saudi Arabia lộ sa bàn chiến thuật đấu tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Lên top