Báo Trung Quốc: Từ Hiểu Đông và Flores "khá tương đồng"

Lên top