Báo Thái Lan mơ thống trị Đông Nam Á nếu Kiatisak trở lại

Báo Thái Lan mơ lấy lại ngôi số 1 Đông Nam Á nếu huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt Voi chiến. Ảnh: AFF
Báo Thái Lan mơ lấy lại ngôi số 1 Đông Nam Á nếu huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt Voi chiến. Ảnh: AFF
Báo Thái Lan mơ lấy lại ngôi số 1 Đông Nam Á nếu huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt Voi chiến. Ảnh: AFF
Lên top