Báo Thái Lan mơ đội nhà vào Top 100 như tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan đang kém Việt Nam 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan đang kém Việt Nam 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan đang kém Việt Nam 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC.
Lên top