Báo Thái: 'Ác mộng! Việt Nam chứ có phải Uruguay đâu mà thua đậm thế?'

(Ảnh: Sơn Tùng)
(Ảnh: Sơn Tùng)
(Ảnh: Sơn Tùng)
Lên top