Báo Lao Động giành ngôi á quân Giải bóng đá Cúp Trung Thành lần VI

Báo Lao Động nhận giải  á quân.
Báo Lao Động nhận giải á quân.
Báo Lao Động nhận giải á quân.
Lên top