Báo Indonesia ca ngợi tài năng trẻ nước nhà, chê Đoàn Văn Hậu

Báo Indonesia cho rằng Văn Hậu là bản hợp đồng thất bại của SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Báo Indonesia cho rằng Văn Hậu là bản hợp đồng thất bại của SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Báo Indonesia cho rằng Văn Hậu là bản hợp đồng thất bại của SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen
Lên top