Bàn thắng giúp U.19 Việt Nam làm nên lịch sử của Trần Thành