Bán kết Champions League Bayern Munich - Lyon: Hiểm họa chờ “Hùm xám”

Lyon đang muốn dùng Champions League để cứu rỗi một mùa giải bết bát. Ảnh: Getty
Lyon đang muốn dùng Champions League để cứu rỗi một mùa giải bết bát. Ảnh: Getty
Lyon đang muốn dùng Champions League để cứu rỗi một mùa giải bết bát. Ảnh: Getty
Lên top