Bán kết 2 World Cup Anh- Croatia: Máu nóng và chiến binh

Harry Kane có tỏa sáng đêm nay? Nguồn ảnh: FIFA
Harry Kane có tỏa sáng đêm nay? Nguồn ảnh: FIFA