Nhà vô địch người khuyết tật Lê Văn Công:

Bán HCV Thế giới để cứu mạng bé gái nghèo

Nhà vô địch người khuyết tật Lê Văn Công. Ảnh: P.V
Nhà vô địch người khuyết tật Lê Văn Công. Ảnh: P.V
Nhà vô địch người khuyết tật Lê Văn Công. Ảnh: P.V
Lên top