Bạn gái của Tiến Minh có chiến thắng đầu tiên tại Olympic