Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BẮN SÚNG VIỆT NAM:

“Bắn chay” nhưng ra huy chương vàng