THẮNG THAN QUẢNG NINH, HÀ NỘI T&T NHIỀU CƠ HỘI NHẤT VÔ ĐỊCH TOYOTA V.LEAGUE 2016:

Bản chất của bóng đá