Bắc Ninh tổ chức Đại hội TDTT đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lên top