Atletico "càn nát" Granada không thương tiếc 7 - 1