ASIAD 18: "Olympic Việt Nam không hề ngán Olympic Nhật Bản"