Arsenal trắng tay trước Stoke: Hãy yêu Sanchez và vung tiền đi, Wenger!

Ảnh: Twitter.
Ảnh: Twitter.