Arsenal muốn đẩy, Mesut Ozil không chịu rời

Ozil chưa muốn rời câu lạc bộ. Ảnh:Getty
Ozil chưa muốn rời câu lạc bộ. Ảnh:Getty
Ozil chưa muốn rời câu lạc bộ. Ảnh:Getty
Lên top